دسته: استراتژی

فعالیت استراتژیک ایجاد کنید

مفهوم واحد فعالیت استراتژیک برای اولین بار از سوی گروه مشاور بوستون معرفی شد. با این شیوه، هر کالا یا خدمت در قالب یک واحد تجاری متفاوت{...}

کارآفرینی از منظر علوم اجتماعی

تب کارآفرینی در سال‌های 1980 به جنبشی جهانی تبدیل شد که در بین کشورها حتی بدون توجه به سطح توسعه‌ی آن‌ها و یا حتی{...}

هدف اصلی و استراتژیکی در کسب و کار شما

شما اکنون می دانید که عامل اصلی در کسب­ وکار، خودتان هستید و نه کسب­ وکارتان؛ همچنین می دانید که کسب­ وکار شما زندگی{...}

کارآفرین، مدیر و متخصص در کارآفرینی

هرکس که کسب ­وکار خودش را دایر می کند، دارای سه شخصیت در یک وجود است: کارآفرین،مدیر و متخصص.مشکل زمانی {...}

کارآفرینی ملی

گروهی از پژوهشگران، کارآفرینی اجتماعی را ابتکار بخش غیرانتفاعی برای یافتن و مدیریت راه­ های مختلف برای ایجاد ارزش­ اجتماعی{...}

کارآفرینی سازمانی

چرا یک مدیر از مدیر دیگر کارآیی بهتری دارد؟ بحث کارآفرینی یک مبحث توسعه­ ای است. الگوهای مختلفی برای توسعه در دنیا وجود دارد{...}

موانع پیش رو کارآفرینان

موانعی که مطرح خواهند شد، با اندکی شدت و ضعف در همه ­ی جوامع وجود دارند، اگرچه به میزان توسعه یافتگی جوامع از شدت این {...}

مقالات ویژه اعضا

دسته ها

error: Content is protected !!