دسته: فن بیان

بازکردن پرونده سخنرانی

سخنران خوب و ارزشمند، سخنرانی است که بلافاصله پس از مشخص شدن زمان سخنرانی، پرونده‌ی آن را در ذهن خود باز کند و سعی کند هر رویدادی که{...}

مدیریت ترس قبل از سخنرانی

ترس از سخنرانی وجود دارد و برای همیشه نیز وجود خواهد داشت. بنابراین با ایمان به کار خود می‌توانید آن را از بین ببرید. دیل کارنگی در کتاب معروف{...}

جعبه ابزار کاربردی در سخنرانی

احتمالاً تنها جایی که افراد جامعه این احساس را ندارند که جزو برترین افراد هستند، در سخنرانی باشد. در سال 1973 تحقیقی بر روی 2500 آمریکایی انجام{...}

مقالات ویژه اعضا

دسته ها

error: Content is protected !!